Questió filosofica: La vida té diferents direccions com les trayectories de les pilotes?


Comentaris