És real o irreal tot el que veiem al nostre món?

Feta per: Javeria Fatima Mughal Izzat
Curs: 4t
Grup: D

Comentaris