Estem segurs de que el que veïem és real?

Fet per: Francesc Sánchez Ávila    4t b

Comentaris