El got está mig ple o mig buit?

Feta per Paula Mora, 4b

Comentaris